پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف)

پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف)

پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف)، تنظیم شده در 225 اسلاید ریبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشخصات فایل

تعداد صفحات 225
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی روانشناسی

توضیحات کامل

پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف)، تنظیم شده در 225 اسلاید ریبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

عناوین اسلایدها


فصل اول مراحل فعالیتهای آموزشی معرفی الگوی عمومی آموزشی

هدف کلی

هدفهای دقیق یادگیری

تعریف آموزش

فصل دوم تهیه و تدوین هدفهای آموزشی

هدف کلی

هدفهای دقیق یادگیری

منابع انتخاب هدفهای آموزشی

طرح هفت مرحله ای هدف گزینی تایلر

روش های بیان هدفهای آموزشی

فواید استفاده از هدفهای رفتاری

روش تهیه هدفهای رفتاری کامل (براساس نظر رابرت میگر)

چگونگی تعیین شرایط عملکرد

انواع هدفهای آموزشی رفتاری

انواع هدفهای آموزشی رفتاری (برای درس زبان انگلیسی)

نظرهای موافق و مخالف کاربرد هدفهای رفتاری

فصل سوم طبقه بندی هدفهای آموزشی

هدف کلی

هدفهای دقیق یادگیری

حوزه شناختی

حوزه عاطفی

حوزه روانی – حرکتی

طبقه بندی هدفهای آموزشی

دانش

خرده طبقات دانش

تواناییها و مهارتهای ذهنی

کاربرد یا کاربستن

تحلیل

ترکیب

ارزشیابی

نمودار طبقه بندی هدفهای آموزشی

طبقه بندی هدفهای آموزشی

فصل چهارم رفتار ورودی و سنجش آغازین

هدف کلی

تعریف رفتار ورودی

رفتارهای ورودی شامل سه بخش است

رفتار ورودی

سلسله مراتب یادگیری یا تحلیل تکلیف از وول فولک (1987)

سنجش آغازین

تفاوت سنجش آغازین با پیش آزمون

ویژگیهای ورودی عاطفی

فنون ایجاد علاقه و انگیزش در یادگیرندگان

فصل پنجم  تعریف و انواع یادگیری

هدف کلی

تعریف یادگیری

ویژگیهای مهم تعریف

تفاوت یادگیری در رفتار

تفاوت رفتار با عملکرد

تفاوت یادگیری و تفکر

پرسش

نواع یادگیری از نظر گانیه

فصل ششم یادگیری از راه شرطی شدن

هدف کلی

یادگیری رفتارهای بازتابی از راه شرطی سازی کلاسیک (شرطی سازی پاسخگر)

تقویت و خاموش

تعمیم و تمیز

تمرین

یادگیری رفتارهای غیر بازتابی از راه شرطی سازی کنشگر

انواع تقویت کننده

فصل هفتم یادگیری شناختی

هدف کلی

یادگیری شناختی

تعریف یادگیری شناختی

یادگیری معنی دار کلامی آزوبل

مراحل یادگیری مشاهده ای

فصل هشتم حافظه و فراموشی

هدف کلی

فصل نهم یادگیری مفاهیم و اصول

هدف کلی

تعریف مفهوم

پرسش

روش آموزش مفاهیم

تعریف اصل

روش آموزش اصول

فصل دهم حل مسئله و آفرینندگی

هدف کلی

تعریف مسئله و حل مسئله

مراحل آموزش و یادگیری حل مسئله

تعریف آفرینندگی

تفاوت حل مسئله و آفرینندگی

فصل یازدهم روشهای کلی آموزش

هدف کلی

10 اصل مهم آموزشی

فنون مختلف آموزش با روش سخنرانی

موارد استفاده از روش سخنرانی

آموزش با روش بحث گروهی

فصل دوازدهم آموزش برای یادگیری در حد تسلط

هدف کلی

فرض زیر بنایی

مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط

ارزشیابی تراکمی

فصل سیزدهم آموزش، به کمک روشهای تغییر رفتار

هدف کلی

روشهای تغییر رفتار

پیامدهای تنبیه

فصل چهاردهم ارزشیابی و سنجش عملکرد

هدف کلی

ارزشیابی

سنجش عملکرد

تاثیر روشهای مختلف نمره دهی بر یادگیرندگان


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

خرید فایل word پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

خرید پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

خرید پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

دانلود مقاله پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

دریافت مقاله پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

خرید فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

دانلود تحقیق پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

خرید مقاله پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از download

دانلود مقاله پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

خرید پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دریافت فایل word پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دریافت فایل word پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دانلود فایل word پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

خرید فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دانلود تحقیق پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

خرید کارآموزی پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از www

دانلود مقاله پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

خرید فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

خرید فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

خرید فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دریافت فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

خرید فایل word پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دریافت فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دریافت فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از word

دریافت تحقیق پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دانلود مقاله پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

خرید تحقیق پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دانلود پروژه پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دانلود فایل word پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دریافت مقاله پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

خرید کارآموزی پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

دریافت فایل word پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free

خرید تحقیق پاورپوینت روانشناسی پرورشی نوین ( تألیف علی اکبر سیف) از free


مطالب تصادفی